Friday, September 29, 2006

Dasmunsi's Durga Puja at kaliyaganj

Priya Ranjan Dasmunsi's Durga Puja at his home at kaliyaganj uttar Dinajpur.

Photo by: Sajan Sarma

No comments: